Incoterms – Uluslararası Teslim Şekilleri

EXW (EXWORKS).. TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM

Satıcının malları belirlenen yer ve tarihte, alınan tasarrufunda belirttiği yere teslim etmesidir. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk ile diğer yükümlülükler alıcı tarafından karşılanır.

FCA (FREE CARRIER).. BELİRLENEN YERDE TAŞIYICIYA TESLİM

Satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de düğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

FOB (Free On Board).. GEMİ BORDASINDA TESLİM

Satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçirdikten sınra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Sadece gemi nakliyesinde kullanılan terimdir.

FAS (Free Alongside Ship).. GEMİ DOĞRULTUSUNDA TESLİM

Satıcı malları gemininin yanına kadar getirmekle sorumludur. Tesliminden itibaren malların kaybolması ve hasar görmesi gibi rizikolar, bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır. Sadece gemi nakliyesinde kullanılan terimdir.

CFR (Cost And Freight).. MAL BEDELİ VE TAŞIMA BEDELİ ÖDENMİŞ

Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Sadece gemi nakliyesinde kullanılan terimdir.

CIF (Cost, Insurence And Freight).. MAL BEDELİ VE TAŞIMA BEDELİ ÖDENMİŞ

Satıcı mala ait sigorta primi, navlun, yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek, malları yükleyeceği limana getirir. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve diğer vuku bulabilecek her türlü(sigorta anlamında) risk alıcıya geçer. Sadece gemi nakliyesinde kullanılan terimdir.

CPT("Carriage Paid To....")..."TAŞIMA,....'E KADAR ÖDENMİŞ"

Çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar genel bir kural olarak alıcıya geçer.

CIP ("Carriage and Insurance Paid To...")..."SİGORTA DAHİL TAŞIMA,..'E ÖDENMİŞ"

Satıcı sigorta primi,navlun,yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur.

DDP(Delivered Duty Paid) VERGİLERİ ÖDENEREK TESLİM

Satıcı gümrük işlemlerini tamamlar, gümrük vergilerini ve navlun bedelini ödüyerek teslim eder. Alıcıya teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir.

DAP(Delivered At Place)... BELİRTİLEN NOKTADA TESLİM

Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması anlamına gelir: Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

DAT(Delivered At Terminal - Terminalde Teslim)

Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması anlamına gelir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.