ISO 27001

Bilgi güvenliği yönetimi sistemi, işlenen bütün bilgilerin gizliliğini ve eksiksiz olmalarını sağlamakta, bunlara erişimi güvence altına almaktadır. Bu, özel olarak hazırlanan veri ve risk yönetimi süreçleri yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Bunlar sadece kağıt üzerinde kalan süreçler değildir. Sertifikanın ana amacı, bilgi güvenliği yönetimi sisteminin şirkette hali hazırda yürürlükte olan süreçlere entegre edilmesi ve bu sistemin şirketin yönetiminin bir öğesi haline getirilmesidir. Bu nedenle her türlü süreç, bilgi işlem sistemi ve güvenlik sisteminin planlanması sırasında bilgi güvenliği göz önünde tutulmalıdır.

Bu müşterilerimize ne gibi avantajlar sağlıyor?

Şirketimizde bilgi güvenliği yönetimi sisteminin implemente edilmesi, Müşterilerimizin Anıt Gümrük Müşavirliği Sistemi tarafından işlenen bütün verilerinin gizli ve korunmakta olduğu anlamına gelmektedir. Bu, yürürlüğe konulan politikalar, prosedürler ve talimatlar sayesinde sağlanmaktadır.

Bilgi güvenliği yönetimi aşağıdaki prosedürleri kapsamaktadır:

- Bilişim sistemlerindeki kişisel verilerin korunması

- Risk yönetimi

- Telebilişim sistemlerinin güvenliği

- İç denetimler, iyileştirme ve önleme faaliyetleri

- Belge ve kayıt denetimi.

Özetlemek gerekirse, bilgileriniz bizimle güvendedir. Verilerinizin güvenliğine faaliyetlerimizin her aşamasında ve her alanında dikkat ediyoruz.

Anıt Gümrük Müşavirliği çevreye verdiği veya verebileceği zararları sistematik bir şekilde azaltma ve hatta ortadan kaldırılma hedefiyle, Haziran ayında belgelendirme denetimlerine girdi. Yapılan araştırmaların ardından şirket, ISO 14001 sertifikasını başarıyla almaya hak kazandı.

En önemli değerin “İnsan” olduğu bilincinden hareketle Anıt Gümrük Müşavirliği, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını sağlayan yönetim sistemini uzun zaman önce hayata geçirmişti. Verimliliği arttırma yönünde de önemli katkıları olan bu yönetim sistemi için Haziran ayında belgelendirme denetimlerine giren Anıt Gümrük Müşavirliği, OHSAS 18001 sertifikasını da almaya hak kazandı.

Hizmet kalitesini, metodoloji ve standartlarla belgeleyerek çalışmayı ilke edinen Anıt Gümrük Müşavirliği, Türkiye Gümrük sektöründe; ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarının hepsine sahiptir.

Anıt Gümrük Müşavirliği’nin şu ana kadar sahip olduğu sertifikalar

·         ISO 9001:2008: Kalite Yönetim Sistemi

·         ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

·         ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

·         OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi